(044) 593-24-38

Як стати членом організації "Поділля"1. Членство у Поділля може бути індивідуальним і колективним.
2. Індивідуальними членами Поділля можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства які досягли 18-річного віку, є дієздатними у правовому відношенні, визнають Статут Поділля та підтримують його матеріально.
3. Колективними членами Поділля можуть бути колективи установ та організацій, які визнають Статут, підтримують Поділля матеріально та сприяють виконанню його цілей і завдань.
4. Прийом в члени Поділля здійснюється Загальними зборами Поділля, Радою або Правлінням на підставі письмової заяви особи, що виявила бажання вступити до Поділля за наявності рекомендацій не менше як двох його членів або протоколу загальних зборів відповідної установи, організації, що прийняла рішення про вступ до Поділля. Одночасно членами Поділля вважаються всі особи, які взяли участь в його Установчих зборах і погодились стати його членами.
5. Відмова в прийнятті в члени Поділля може бути оскаржена в будь-який час у Раді Поділля або на його Загальних зборах. Рішення з цього приводу зазначених керівних органів Поділля є остаточним і не може бути оскаржене, окрім випадків виникнення обставин, що знову відкрилися, або на вимогу не менше третини членів Ради Поділля чи членів Поділля, присутніх на Загальних зборах, що має бути засвідчено їхніми підписами.
6. Індивідуальні та колективні члени Поділля в особі своїх повноважених представників мають рівні права й обов’язки та надалі іменуються членами Поділля.
7. Вихід із членів Поділля здійснюється на підставі письмової заяви особи, або протоколу зборів відповідного колективного члена. Підставою для виходу з членів Поділля може бути усна заява його члена, яка належним чином оформлена протоколом засідання Загальних зборів, Ради або Правління. Обговорення цього питання може вІдбуватися тільки за згодою члена Поділля, який виходить з нього.
8. У разі невиконання положень Статуту, член Поділля може бути виключений із Поділля за рішеннм Правління, Ради Поділля або Загальних зборів. Рішення Правління про виключення з Поділля як індивідуальних, так і колективних членів підлягає затвердженню Радою Поділля або Загальними зборами.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ „ПОДІЛЛЯ”
1. Члени Поділля мають право:
- обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Поділля;
- брати участь в усіх заходах, що проводить Поділля;
- вносити пропозиції до керівних органів Поділля з питань, що стосуються його діяльності й вимагати відповіді за суттю проблем, що порушені;
- вільно обговорювати на Загальних зборах (відповідно до встановленого регламенту) питання діяльності Поділля і його керівних органів, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Поділля;
- одержувати повну інформацію про діяльність Поділля;
- виходити у встановленому порядку з членів Поділля;
- члени Поділля мають інші права згідно з чинним законодавством України та Статутом.

2. Колективні члени Поділля реалізують зазначені права через своїх повноважених представників.
3. Члени Поділля зобов’язані:
- дотримуватися положень Статуту і сприяти виконанню завдань Поділля;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Поділля;
- брати безпосередню участь у діяльності Поділля, виконувати вимоги Статуту та інших документів Поділля, прийнятих його керівними органами відповідно до їх компетенції;
- своєчасно сплачувати вступний та членські внески.Президент громадської організації "Поділля"
Артемчук Анатолій Володимирович

ГО “Українська ініціатива„


Поділля – це край, що охоплює частину Центральної та Західної України. Він розташований між річками Дністром, Золотою Липою, верхів’ями Горині, Случі й Росі та Кодимою. Більшість його території займають Волино-Подільська та Придніпровська височини. Тут живе близько десятої частини мешканців нашої держави.

Україна – велика держава, частиною якої є і наш край – Поділля. Це край хліборобів і ремісників, козаків і завзятих воїнів, художників і поетів, кобзарів і вчених. Він був відомий світові з сивої давнини. У часи могутнього Галицько-Волинського князівства його знали під назвою Пониззя, а згодом, з ХІV століття, край набув назви Поділля. Тут народилися Мелетій Смотрицький та Іван Пулюй, звідси пролягли у світ шляхи Соломії Крушельницької і Миколи Леонтовича, Ярослава Івашкевича і Василя Стуса. Тут любили й страждали, ходили за плугом і боронили рідний край наші прадіди. Це – земля наших батьків. Дорожимо нею!
Письменник ХVІ ст.

Про природу Поділля
В опису України, зробленому на початку ХVІ ст. польським письменником Матвієм із Мехова, Поділля називається «родючою країною, досить багатою хлібом і медом». Її грунти відзначалися надзвичайною щедрістю. «Хоча там лише грубо обробляють землю, орють мало й неглибоко, а сіють зверху, пшениця сама росте там три роки підряд тільки тому, що при збиранні хліба під час жнив певну кількість зерен залишають розсипаними по землі, щоб вони зійшли наступного року без оранки й обробітку поля. Трава на пасовищах швидко обплутує і ховає плуг, забутий у трав’янистих місцях. Бджолині рої там кладуть мед не лише в довбанках і дуплах дерев, але й на берегах річок та на землі.

 

 

 

Зроблено у QWERT-media © 2008-2010